• Resultat før skat på EUR 12.5 mio. for Q4 efter EUR -9.2 i Q4 2008
  • Resultat før skat på EUR 15.1 mio. for hele 2009
  • Lavere omkostninger, højere effektivitet; mobilitetsselskab tilpasser sig til den økonomiske afmatning
  • Konsolideret resultat før skat og finansielle afskrivninger på EUR 67.0 mio.
  • Efterspørgsel på begge forretningsområder på stabilt niveau:
    • Udlejning: 3.9%
    • Leasing: -3.2%
  • Likviditet på EUR 316 mio.
  • Målsætning for 2010: Væsentlig forbedring af årsresultat før skat

Sixt AG, et af Europas største mobilitetsselskaber, har netop præsenteret et årsregnskab for 2009 med et overskud før skat på EUR 15.1 mio. Sixt overgår dermed egne forventninger til årsregnskabet. Overskuddet før skat i fjerde kvartal af 2009 udgjorde EUR 12.5 mio. mod et underskud på 9.2 mio. EUR i samme kvartal året før.

I slutningen af 2008 blev en række strategiske og operationelle tiltag taget for at imødekomme den generelle økonomiske afmatning, herunder en konservativ flådepolitik, stram omkostningsstyring og øgede udlejningspriser. Det førte til en klar forbedring på indtjeningen på et marked med væsentlig svækkelse. Det er dog opmuntrende at både markedet for biludlejning og og leasing holdt sig på et stabilt niveau. Sixt planlægger at distribuere 50% af det konsoliderede overskud til aktieholderne.

Bestyrelsen er optimistisk forud for 2010 og sigter efter at forbedre resultatet før skat væsentligt. Fra 2011 er målet at vende tilbage til niveauet fra årene med historisk stor indtjening.

Erich Sixt, bestyrelsesformand i Sixt AG: ”Vi har med succes gjort vores hjemmearbejde i 2009 og tilpassede virksomheden til ændringerne i de økonomiske forhold efter en lang periode med vækst. Sixt har nedbragt omkostningerne væsentligt og har øget effektiviteten på alle områder. Selvom vi ikke forventer, at efterspørgslen på biludlejning og leasing stiger i det indeværende år, er vi overbeviste om, at begge områder på længere sigt igen vil have højere vækst end resten af markedet, hvis økonomien forbedres.”

Nøgletallene for 2009 blev præsenteret på en pressekonference i München.

Læs mere om Sixt AG’s årsregnskab her.

Ingen relaterede artikler.